Termeni și Condiții

1. Introducere

Pentru a beneficia din plin de avantajele DCC SCHOOL, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

DCC SCHOOL este un produs şi proprietate Wall Street SRL. Societatea comercială Wall Street SRL este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la 30 Iunie 2015, număr de identificare de stat 1015600021550, cu sediul în mun. Chişinău, str. Ciuflea 1.

Date bancare, informație pentru persoanele juridice
Nume companie: Wall Street SRL (Societatea Cu Răspundere Limitată Wall Street)
Adresa juridică: orașul Chișinău, str. Nistor Ion, 15
Adresa fizică: orașul Chișinău, Ciuflea 1
Cod fiscal/IDNO : 1015600021550
Cod TVA: 0209351
IBAN: MD88AG000000022514201652,
C/B: AGRNMD2X864, la BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
Tel.: +373 60 699 569
E-mail: [email protected]
Site: www.dcc.school

2. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Wall Street SRL, cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul DCC SCHOOL. Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Wall Street SRL fără acordul nostru prealabil.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizând site-ul DCC SCHOOL confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare, procurarea cursurilor și a serviciilor prestate de către “Wall Street SRL”, prin intermediul dcc.school.

Despre protecția datelor cu caracter personal, conform legislației Republicii Moldova vedeți informatia:
https://dcc.school/politica-de-confidentialitate/

5. Condițiile de achitare

5.1. Achitarea cursului este posibilă în trei rate, conform graficului stabilit de către părţi;

5.2. Garantarea înscrierii la curs o constituie achitarea primei rate a cursului, sau achitarea sumei integrale.

5.3. Costul instruirii în valută se face conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale a Moldovei la ziua efectuării plății.

5.4. În cazul în care Cursantul/Beneficiarul întârzie cu achitarea preţului Contractului, acesta va achita Prestatorului o penalitate în mărime de 0,3% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

5.5. Transferul cursurilor ratate într-o altă perioadă este posibilă numai cu acordul ambelor părți.

5.6. Transferul cursurilor plătite către o altă persoană nu este posibil.

6. Condițiile și procedurile de desfășurare a cursurilor:

6.1. Prestatorul este obligat în perioada de studiu a Beneficiarului, să ofere îi condiții optime de lucru: echipamente (mese, scaune, un proiector, apă potabilă, rechizite de birou) ajutoarele și materialele necesare pentru finalizarea cursului.
Beneficiarul trebuie să dețină calculator/ laptop personal pentru a putea frecventa cursurile.

6.2. Cursurile se desfășoară la sediul ales de companie cu prezența fizică sau prin internet, prin programele e-learning sau blended la decizia comună a părților.

6.3. Prestatorul este obligat să informeze Beneficiarul despre schimbarea orarului de curs.

6.4. Prestatorul este obligat să furninzeze la absolvirea cursului și la cererea Beneficiarului „Certificatul de absolvire a cursului”

6.5. Beneficiarul are dreptul să primească de la prestator orice informație privind volumul și conținutul cursului.

6.6. Beneficiarul este obligat să informeze Prestatorul despre schimbarea adresei, telefonului, numelui în formă scrisă;

7. Condițiile și procedurile pentru returnarea sau sistarea/încetării cursurilor

7.1. Beneficiarul îndeplineşte obligațiile financiare de a plăti integral cursul conform graficului stabilit de părţi, persoanele care nu îndeplinesc această condiție nu vor avea voie să participe la cursuri;

7.2. Prestatorul restituie Beneficiarului 100% din suma totală contribuită pentru cursuri dacă refuzul de a studia este anunțat cu 15 zile înainte de data de începere a cursului;

7.3. Prestatorul restituie Beneficiarului 80% din suma totală contribuită pentru cursuri în cazul în care Beneficiarul refuză de a studia în prima săptămână a cursului şi dacă există motive întemeiate;

7.4. Prestatorul va restitui 90% suma plătită pentru orele nefrecventate în cazul când cursurile sunt întrerupte, din cauza unei boli grave a unui 5. Bneeficiar sau a unui accident confirmat printr-o notă a medicului.

7.5. Prestatorul își rezervă dreptul de a desființa un grup a cărui dimensiune este sub limita stabilită (mai puțin de 10 persoane) sau din alte motive justificate. În acest caz, întreaga sumă plătită pentru cursuri va fi returnată cursantului.

7.6. În cazul unui comportament inadecvat de către un Cursant, Prestatorul are dreptul să-i întrerupă cursurile fără a rambursa suma plătită pentru cursuri, sau să-i refuze înscrierea la cursuri.

7.7. Beneficiarul îşi exprimă consimţământul în grupa pentru care s-a înscris şi a completat formularul de înscriere. La fel, beneficiarul este informat că transferul la o altă grupă, cu un alt program nu este posibil

Conţinutul acestor condiţii reprezintă expresia de voinţă a părţilor şi ţine loc de contract. Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitare integrală a preţului contractului, producând efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.

Cosul tau

Niciun produs în coș.